Trần Nhôm Alcorest

Mã số: 32381321
Giá: 450 VNĐ

  Kích thước tiêu chuẩn: 600mm x 600mm - độ dày tấm 0.05 , 0.07mm

- Kích thước tiêu chuẩn: 300mm x 300mm - độ dày tấm 0.05mm

- Khương xương đồng bộ

Trang trí bề mặt: Đục lỗ toàn phần, đục lỗ đối xứng, không đục lỗ

Màu sắc: Trắng, Kem, Ghi sáng

[ In trang này ]   [ Đóng cửa sổ ]